Kalite Politikası

– Misafirler odak noktası kabul edilerek istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırılıp bunlara uygun hizmetlerin planlanmasını ve verilmesini sağlamak,

– İlk ve her seferinde doğru yapmak, hatayı anında düzeltmek, ISO 9001 ve HACCP standartlarını oluşturmak,

– İşletmede sevgi­ saygı huzur ortamı yaratılarak,çalışanların motivasyonunu arttırmak,

– Çalışanlarına kalite anlayışı, hijyen ve gıda güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek,gelişimlerini sağlamak,

– Yasal mevzuata uygun hijyenik ortamlarda üretim ve servis yapmak,

– Ürünlerimizin kalitesini ve güvenirliğini TSE markalı ve Gıda Kodeksine uygun ham madde kullanarak sağlamak,

– Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, verilen hizmetlerle ilgili sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirleyip, çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlamaktır.

ÇEVRE / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

– Ephesia Hotels olarak, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken; Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, taşeronlarımızın, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için;

– İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi,

– İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,

– Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,

– Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,

– Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önüne geçebilmeyi,

– İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,

– İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata ve çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına uymayı, taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir.

EPHESIA HOTELS İNSANA BAKIŞ AÇISI VE PERSONEL POLİTİKASI

Güzel bir çalışma ortamı yaratarak işletmenin farklı kılınması,ödüllendirilen ve motivasyonlu personel. İyi çalışma yöntem ve uygulamaları, iş bilgisi konusunda kaliteli insanların işe alınması ve tutulmasının yanı sıra, işe alma ve işe başlatma giderlerinin azalması, verimliliğin arttırılmasına zemin hazırlar. Maaşların piyasa seviyelerinde olması, lojman, kıyafet, yemek, ulaşım gibi ek katkıların çalışanlarımıza sunulması personel politikamızın ana unsurlarıdır. Yeni beceriler kazanmaları için olanaklar sağlanmalı: örn. dil kursları, hizmet içi eğitim ve rehberlik programları (Yeni işe başlayanlara deneyimli meslektaşlarının yol göstermesi) vb. Personelin otel faaliyetlerine katılımının sağlanıp olası iyileştirmeler hakkında görüşlerinin alınması. Mevsimlik çalışanların gelecek yıl geri gelmeleri için teşvik edilmesi. İşten ayrılan personelle görüşmeler yapılması. Irk, din, dil, cinsiyet, yaş ayrımı yapılmaması  fırsat eşitliği tanınması. Engelli personel istihdamı sağlanması, bayan çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılması Ephesia Hoteller’ inin personel politikasının temelini oluşturur.

ÇEVRE İÇİN ÖNLEMLERİMİZDEN BAZILARI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip olan işletmemizde aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır. “AYDINLATMANIN VE EKİPMANLARIN ETKİN KULLANILMASI”. Bütün aydınlatmaları ve ekipmanları gerekli olmadığında kapatarak daha az enerji kullanın, ömrünü uzatın, bakım ihtiyacını azaltın ve tasarrufedin bilincini yerleştirmek için eğitimler verildi.

  • ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER KULLANILMASI
  •  KUMANDALI ENERJİ KULLANIMI UYGULANMASI
  •  DÜŞÜK DEBİLİ DUŞ KULLANILMASI
  •  MUSLUKLARIN DEBİSİNİN AZALTILMASI
  •  HAVLULARI VE YATAK TAKIMLARINI TEKRAR KULLANILMASI HAKKINDA UYARILAR OLMASI.
  •  TUVALETLERDE DÜZENLİ BAKIM YAPILMASI
  •  TEDARİKÇİLER İLE ÇALIŞILMASI
  •  ATIK YÖNETİMİ UYGULANMASI

Toptan satın alım; mümkün olan ürünlerde tek kullanımlık ürün yerine dökme ürün kullanılması,; tek kullanımlık plastik bardak yerine enazından kağıt bardağın tercih edilmesi; odaların banyolarında tekrar doldurulabilir kutu, şişe vb. hediyelikler kullanılmaya çalışılmaktadır.

GERİ DÖNÜŞÜME VERİLENLER­

Kağıt ve karton, cam, plastik, metal (alüminyum, demir, bakır, pirinç)atıkları, Müşterilerin atıklarının da olabildiğince geri dönüşüme verilebilmesi için tesisin çeşitli yerlerine geri dönüşüm kutuları konulmuştur.

POZİTİF PLANLAMA

Binaların dış cephe yalıtımlarının yapılması.

 

İKLİM DEĞİŞİMİ VE TURİZM

Oteller ve diğer konaklama işletmeleri yerel halkın turizmden bütünüyle faydalanmasında çok önemli bir rol oynar: yerel halka adil çalışma olanakları sağlayabilir ya da yalnızca yerel ürün ve hizmet satın almaya özen gösterebilir (Bu ayrıca hava taşımacılığı yükünü de azaltır). Turizm işletmeleri, faaliyetlerinin çevreye etkisini en aza indirmek ve atmosfere karbon salınımlarını azaltmak içinde ellerinden geleni yapmalıdır. Biz bunun için her iki tesisimizde de Güneş Enerjisi kullanmaktayız, ağaç dikimleri yapmaktayız,bacalarımızın temizliği ve bakımını ve kontrollerini yaptırmaktayız, emisyon ölçümlerini yaptırarak çevre iznimizi almış bulunmaktayız. Çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri alarak çalışma gereği prensibine sahibiz.

MAVİ BAYRAK

Deniz suyu kontrolü yapılan tesislerimizde Mavi Bayraklı Plaj unvanı bulunmaktadır.

 

TEMİZLİK MALZEMELERİ

Doğada çözünebilir temizlik malzemeleri kullanılmaktadır.

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

UNICEF tarafından beyan edildiği şekilde çocuk haklarını desteklemekteyiz.

– Sağlık,
– Eğitim,
– Tarafsızlık,
– Söz Hakkı,
– Cinsel İstismar,
– Şiddet

başlıklarında hassasiyetimiz yüksektir.

SATINALMA POLİTİKASI

Ürün satın alırken, fiyat ve kalite açısından çok önemli bir fark olmadığı sürece sürdürülebilir hizmet ve varoluş anlayışı çerçevesinde aşağıdaki özelliklere sahip olanların arayıp seçilmesi satın alma politikası içinde yer almaktadır:

– Geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar.

– Sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış

– Adil Ticaret / Organik /FSC / MSC vs

– Daha az ambalajla teslim eden

– Enerji ve su tasarrufu sağlayan

– Çevre açısından sürdürülebilir

– Yerel üreticiler ve yerel ürünler tercih edilerek bölge halkının kalkındırılması,bölge ürünün tanıtılması, daha az nakliye, daha az hava kirliliği ve sürdürülebilir hizmet ve gelişim sağlanır.

GELİŞİM RAPORUMUZDAN ÖRNEK ÇALIŞMALAR

– Altın Güvercin Festivalinde Yarışma Ekibi Konaklamalarını son 4 yıldır tesislerimiz karşılıyor.

– Eğitime destek vermek için değişik çalışmalar yapıyoruz.

– Her iki tesisimizde de misafirlerimize tanıtmak amacıyla Büyük Önder Atatürk Hakkında bilgilendirme panolarımız yer almaktadır.

– TUI Blue Star Otelleri arasında en yenilikçi sürdürülebilir gelişim gösteren otel olarak seçilip ödüllendirildik.

– Mavi Bayrak etkinlik gününe animasyon ekibimizle destek verdik.

– Gelen tüm misafirlerimize yöreyi tanıtıcı bilgi veriyoruz ve onları geziye yönlendiriyoruz. Bunun için her iki tesisimizde resepsiyon ve lobi alanında LCD TV lerde dönen çevre tanıtım bilgilendirmeleri dönmektedir. Ayrıca bu bilgilendirme odalarımızda TV lerde 1. kanallarda da dönmektedir.

– Organik tarımı desteklemek için ilkokullar ile çalışmamız mevcut.

– Tesislerimizde sahipsiz köpekler için köpek evi bağış kutusu bulunmaktadır.

– Her iki tesisimizde de İş güvenliği Uzmanı istihdam edilmektedir ve OHSAS 18001 Kalite Sistemimiz mevcuttur.

– Travelife Eğitimlerine katılan Kalite Müdürümüz tüm yöneticilerimize ve personelimize video görselleri ile eğitimler vermiştir.

– 3 yıldır üstüste Bağımsız Dış Denetim Firmamız SAI den denetim puanımız her sezon 3 dönem üst üste 85 puan üzeri olduğundan , her iki tesisimiz de Great Diamond Sertifikası Almaya hak kazanmıştır.

– Otel Puan.com ‘dan 2 yıl üst üste bronz ödülümüz, Zoover, Tripadvisor’dan çok iy, iyi ve de mükemmel dereceli sertifikalarımız mevcuttur.

– Tesislerimizde ISO 9001­2001 /ISO 10002 /ISO 14001 / ISO 18001 /ISO 22000 sistemleri kuruludur ve sertifikaları mevcuttur.

– Ephesia Hotels çalışanları gönüllüleri Kızılay’a kan bağışında bulunmuştur.

– Tesisimizde yerel lezzetler misafirlerimize tattırılmaktadır. Hatta gezer limonatacı örneğinde olduğu gibi geçmişteki geleneksel kıyafet ile sunum yapılmaktadır.

– İstihdam Fuarına katılarak bölgedeki işsizlerin istihdam edilmesine katkıda bulunduk.

– Tesisimiz içinde meyve sebze bahçesi oluşturduk. Bu bahçede domates,biber, patlıcan, salatalık mevcuttur. Bunun haricinde otelimizde incir, dut, kayısı, mandalin, zeytin, muz ağaçları mevcuttur. Bu otelimizi ziyaret edenlere de dalında meyveyi görme dokunma deneyimi yaşatarak özellikle çocuk misafirlerimiz için doğayı tanıma fırsatı da yaratmaktadır.

– Geçtiğimiz yıllarda Ephesia Holiday Beach Club’a güneş enerjisi sistemi kuruldu. Ayrıca Ephesia Resort Hotel’de su ısıtma için kullanılan ısının %90 ’ ı 2003′ den beri güneş enerjisinden kullanılmaktadır.

– Tema Vakfı ile çalışarak Ağaç dikimi yaptık.

– Çevresel Etkinlik anketleri hazırladık ve bunların basımını geri dönüşümden elde edilen kağıtlara yaptık. Bu anketlerde hem uygulamalarımızla hem de çevreyi koruma konusundaki hassasiyetimizle  misafirlerimizde fakındalık yarattık. Birlikte hareket edebilme olanağı yaratmış olduk.

– Çevre Eğitimleri her iki tesisimizde de tüm personelimize verilmiştir.

– Kimyasal atık bulaşmış ambalajlar lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilmektedir.

– Plajımızda Mavi bayrağımız mevcuttur. Mavi Bayrak Panomuz Mevcuttur ve bazı bilgilendirmeleri bu pano üzerinde yapmaktayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

– Plaj çevresini günlük temizliyoruz.

– Çevresel İlaçlama yapılırken faydalı türlerin (BAL ARILARI gibi) zarar görmemesi için özel ilgi gösteriyoruz.

– Su tüketiminin önemine dikkat çekmek isteyen gönüllü gruba arazimiz çadır kurup kamp yapmaları için tahsis edilmiştir.

– İstihdam için İŞKUR ile ortak çalışarak tesisimiz eğitim yeri haline getirilerek İŞ­KUR’un yönlendirdiği kişilere turizm sektöründe iş sahibi olmaları için uygulamalı eğitim verilmiştir.

– Tüm personele çeşitli eğitimler verilmiştir.

– Köpek evine yiyecek artıkları gönderilmektedir.

– Kuşadası tanıtımına katkıda bulunmak için cityguide hazırlanmıştır.

– Yöremizin tanıtımı için festivaller düzenlemekteyiz (KİRAZ FESTİVALİ­-ŞEFTALİ FESTİVALİ­-KARPUZ FESTİVALİ­-ÜZÜM FESTİVALİ gibi)

– Yöremizin tanıtımı için gala geceleri, yöresel yemekler, müzik gösterileri ve Türk Geceleri gerçekleştiriliyor.

– Yine özel gecelerde, kostümlü eski limonatacılar, lokmacılar, çiğ köfteciler, haşlanmış mısır gibi bize has ürünler tanıtımı yapılıyor.

– Yöremize özel EGE Köşesinde yiyecekler sunuluyor kumru, tulum peyniri zeytinyağı özel bal gibi sunumu ve bilgilendirmesi de ayrıca yapılıyor misafirlerimize.

– EKODOSD’a Kurumsal üye olunmuştur.

– Enerji ve su tüketiminin azaltılması için çalışmalar yapıyor eğitimler veriyor ekipmanlarımızı bu prensibe göre alıyoruz. Ayrıca yerel üreticilerden tedariğe çalışarak yine hem bölgenin kalkınmasına hem de nakliyenin ve dolayısıyla da  hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.